Inilah 8 Dampak Selingkuh dalam Pandangan Islam

257 views

 

JAKARTA – Selingkuh kenikmatan semu sejenak di dunia namun dosa dan azab bakal menanti di akhirat. Dampak selingkuh pasangan suami istri yang paling cepat terjadi di dunia yakni hubungan keluarga menjadi runyam.

Belum lagi kalau ditambahi cerita-cerita yang makin memanaskan keadaan, makin tambah runyam dan ambyar.

Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal dikutip dari laman Rumasyo Rabu (24/2/2021) menyebutkan selingkuh sudah pasti mendekati perbuatan zina yang dilarang Allah Ta’ala. Sedangkan zina itu adalah di antara dosa besar setelah syirik dan pembunuhan.

Allah melarang mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan zina itu sendiri. Allah Ta’ala berfirman:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Isro’: 32).

Imam Al Qurthubi berkata, “Para ulama mengatakan mengenakan firman Allah (yang artinya) ‘janganlah mendekati zina’ bahwa larangan dalam ayat ini lebih dari perkataan ‘janganlah melakukan zina’. Makna ayat tersebut adalah ‘jangan mendekati zina’.

Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?” Beliau bersabda, “Engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal Dia-lah yang menciptakanmu.” Kemudian ia bertanya lagi, “Terus apa lagi?” Beliau bersabda, “Engkau membunuh anakmu yang dia makan bersamamu.” Kemudian ia bertanya lagi, “Terus apa lagi? Beliau bersabda: “Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu.” Kemudian akhirnya Allah turunkan surat Al Furqon ayat 68 di atas. (HR. Bukhari no. 7532 dan Muslim no. 86)

Seluruh agama pun telah menyatakan bahwa zina itu terlarang, tidak ada satu pun agama yang menyatakan halal. Hukuman perbuatan zina amatlah berat karena zina telah merampah kehormatan dan merusak nasab. Padahal ajaran Islam itu menjaga kehormatan jiwa, agama, nasab, akal dan harta.

 

Lalu dampak saja bila selingkuh atau berzina jika dilakukan. Di antaranya yakni :

  1. Zina dengan mahrom atau dengan orang yang telah bersuami atau beristri dosanya besar.
  2. Selingkuh atau zina untuk orang yang telah bersuami atau beristri maka telah merusak ikatan perkawinan.
  3. Selingkuh atau zina untuk orang yang telah bersuami atau beristri maka telah merusak garis keturunan nasab.
  4. Apalagi jika selingkuh atau berzina dengan tetangga, dosanya lebih besar dari dosa dengan yang bukan tetangga.
  5. Menyelingkuhi atau berzina dengan tetangga maka zina semacam ini telah merusak hubungan tetangga yang amat dekat yang selama ini ada sehingga dosanya lebih besar.
  6. Makin bertambah lagi dosa jika ternyata yang diselingkuhi atau dizinai itu tetangga yang ternyata masih saudara atau kerabat. Situasi ini lebih menambah parahnya hubungan karena dapat merusak hubungan silaturahim yang selama ini ada sehingga dosanya pun semakin bertambah parah.
  7. Sementara dari sisi kejiwaan, maka orang yang berselingkuh menurut M. Rosie Shrout dari University of Nevada menyebutkan bahwa hasil riset menunjukkan orang yang berselingkuh akan mengalami gangguan mental dan fisik.
  8. Dampak dari pasangan suami istri yang berselingkuh maka yang menjadi korban adalah anak-anak.

Psikolog sekaligus guru Dwi Riani Widyawati menyebutkan, persoalan perselingkuhan tidak hanya membebankan salah satu pasangan atau keduanya, anak pun bisa terkena dampaknya. Selain itu, selingkuh juga identik dengan hal negatif.

Jika seorang anak menyaksikan kedua orang tua atau salah satunya berselingkuh, anak akan merasa sangat marah pada orangtuanya.(m.okzn)

Tags: #Inilah 8 Dampak Selingkuh dalam Pandangan Islam