Akan Melahirkan Anak Perempuan ?, Berikut Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Berdasarkan Urutan Huruf Hijaiyah

 

Nama bayi perempuan biasanya penuh makna dan harapan orangtua. Memberi anak nama yang baik adalah kewajiban orangtua dan nantinya akan menjadi doa bagi kehidupannya kelak.

Selain itu memberikan nama yang menjadi salah satu hak anak dari orangtuanya. Oleh karena itu, para orangtua diharuskan memberikan nama atau panggilan yang baik terhadap buah hatinya, dan tentu saja mendoakannya.

Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal pun memberikan masukan 64 nama untuk bayi perempuan berdasarkan urut huruf hijaiyah dikutip dari laman Rumasyo pada Senin (8/3/2021).

 

Huruf Alif

1. Adhwa’ : cahaya

2. Alifah : penyayang

3. Amarah : tanda

4. Aminah : bahagia, tenang

5. Aribah : cerdas

6. Asma’ : cantik, dikenal

 

Huruf Ba’

7. Badirah : terdepan

8. Badiyah : awal dari sesuatu

9. Bari’ah : wanita yang cantik

10.Basiqah : tinggi, mulia

11.Batsiqah : orang yang sangat mulia

 

Huruf Ta’

12.Taufiqah: lurus dan selamat dalam beramal

13.Tamamah: sempurna

 

Huruf Tsa’

14.Tsabitah (Sabitah): kokoh, tidak berubah, istiqamah

15.Tsarwah (Sarwah): kaya, dermawan

16.Tsunya (Sunya): pujian

17.Tsanwa (Sanwa): pujian

 

Huruf Jim

18.Jabirah: kuat, orang yang berbuat baik, orang yang selamat, nama kota Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

19.Jariyah: berjalan, perahu, pemudi, mentari

20.Jirbah: menunjukkan kesalehan, bermakna secara bahasa yaitu ladang, bisa juga bermakna tetap tumbuh dengan baik

21.Jalilah: sifat agung, memiliki ketenangan (berwibawa), enak dipandang

22.Jamirah: sanggul, kumpulan rambut

23.Jamilah: bagus, cantik, elok

24.Jumhurah: wanita yang mulia

25.Junainah: kebun, taman yang kecil

26.Juhairah: suaranya keras, enak dipandang

27.Jahanah: usianya muda

28.Jaihan: kehidupan, telah dekat

29.Jahidah: berusaha dengan sungguh-sungguh

30.Jahizah: melengkapi, ringan

31.Jaharah: suaranya keras, kedudukannya mulia, enak dipandang

32.Jamalat: menembus, luar biasa, cantik

33.Jauharah: mahal, berharga

34.Jaunah: hitam

35.Jawidah: pemurah, dermawan

36.Jasirah: kuat

 

Huruf Ha’

37.Haritsah: yang menanam, memperoleh, memahami, mengingat

38.Hazimah: orang yang kuat hafalannya dan mutqin

39.Hakimah: yang ditugasi memutuskan hukum antara manusia

40.Hamidah: wanita yang bersyukur, yang dipuji

41.Hababah: dicintai, dikasihi

42.Hibrah: nikmat yang bagus dan kehidupan yang menyenangkan

43.Habasyah: berkumpul

44.Habibah: yang dicintai

45.Hafizhah: yang menjaga perjanjian

46.Hadzayah: cerdas, sempurna

47.Hurriyah: merdeka, bebas dari perbudakan

48.Hasna: wanita yang baik, cantik, elok

49.Hasanah: baik perkjataan, berbuat yang makruf

50.Hafshah: nama istri nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, putri Umar bin Khattab, artinya: mengumpulkan

51.Hakimah: orang yang punya hikmah (selalu tepat).

52.Halilah: wanita yang halal

53.Halimah: wanita yang sabar, wanita yang hikmah, dan mudah memaafkan

54.Hamadah: bersyukur, dipuji

55.Hamdah: pujian untuknya

56.Hananah: penyayang

57.Hamudah: yang dipuji

58.Hanifah: yang berserah diri pada Allah

59.Hanun: sangat penyayang

60.Hanin: sangat penyayang

61.Haura: penyejuk mata

62.Haniyah: penyayang

63.Hassanah: cantik, dicintai

64.Hashifah: pintar dan penuh hikmah

Tags: #Akan Melahirkan Anak Perempuan ? #Berikut Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Berdasarkan Urutan Huruf Hijaiyah